Home
Contact

Reflexzonetherapeut PauletteReflex Wassenaar

 

Waarom Reflexzonetherapie?

In verschillende delen van het lichaam bevinden zich reflexzones die corresponderen met alle organen, klieren en overige delen van het lichaam.

 Door massage van deze reflexzones, veelal via voetreflexzonetherapie kan het lichaam in balans worden gebracht en kunnen de blokkades die de lichamelijke klachten veroorzaken worden opgeheven.

Via reflexzonetherapie kan men weer komen tot homeostase, balans tussen lichaam en geest.

De behandeling

Een behandeling duurt ongeveer 45/60 minuten. Het totaal aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten, maar komt gemiddeld op 10/12 keer. Zowel volwassenen als kinderen kunnen door mij behandeld worden. Door mijn verpleegkundige achtergrond kan ik u een wel overwogen behandeling geven. Het is aan te raden om de huisarts of specialist op de hoogte te brengen van de behandeling. De eerste behandeling duurt 90 minuten omdat ik altijd een anamnese (voorgeschiedenis, eventuele ziekten, operaties, medicijnen, etc.) afneem.

Soorten behandeling

Voetreflexzonetherapie/Rugreflexzonetherapie/Handreflexzonetherapie

Reflexzonetherapie ter ontspanning, bij zwangerschap waarbij soms klachten voorkomen, zoals hoofdpijn, maagklachten, rugklachten etc.

Reflexzonetherapie bij o.a. migraine, slaapstoornissen, stress, hoge bloeddruk, darmklachten (bijv. obstipatie) bijholteproblemen, menstruatie/overgangsklachten, blaasproblemen, RSI klachten.

Kinderen met ADHD/DYSLEXIE en/of overgewicht, astma, allergie.

Bij een baby kunnen darmproblemen vaak de oorzaak zijn van slecht slapen en continue huilen.

Bij ernstige ziekteproblemen kan Reflexzonetherapie soms verlichting geven. De kwaliteit van leven kan dragelijker worden (geen genezing), o.a. beter slapen, soms tijdelijk minder vochtophoping.

Bij de behandeling van kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven voor  behandeling. Dit is vastgelegd in WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar wordt ook de toestemming van het kind gevraagd.

 Als VNRT therapeut ben ik verplicht om een dossier bij te houden. Ik ben verpleegkundige en VNRT therapeut, en als ZZP-er ben ik de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Per 25 mei 2018 geldt de AVG (dit is een nieuwe Europese privacywet). Als therapeut moet ik daar aan voldoen. Verplicht is o.a het aantonen dat een patiënt, of cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.

Om kwaliteit te waarborgen ben ik elk jaar verplicht om een aantal bijscholingen te volgen.

 

Voedingsadviezen

Tevens adviseer ik u graag op het gebied van voeding, en eventueel aanvullende vitamines ten behoeve van een gezonde levenswijze.

Vergoeding

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden Reflexzonetherapie, veelal indien u beschikt over een aanvullende verzekering, mits de behandelende Reflexzonetherapeut aangesloten is bij de VNRT(Vereniging Nederlandse Reflexzonetherapeuten) en/of RBCZ (HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Gezondheidszorg).

Controleert u hiervoor zelf uw verzekeringsvoorwaarden en/of neem contact op met uw verzekeraar.

Mijn praktijk is zowel aangesloten bij de VNRT als bij de RBCZ.

De VNRT is een beroepsvereniging van gekwalificeerde, zelfstandig werkende Reflexzonetherapeuten. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Tarieven

 

  • Intakegesprek en anamnese / behandeling ongeveer 90min Euro 70,-
  • Reflexzonetherapie/voeten 60min Euro 65,-
  • Reflexzonetherapie hand/rug 30min Euro 40,-
  • Korte behandeling reflexzonetherapie /voeten Euro 40,-
  • Baby reflexbehandeling Euro 45,-

 

Voor reflexzonetherapie aan huis reken ik een extra tarief, afhankelijk van de afstand. De factuur krijgt U na de behandeling mee, zodat U deze zelf kunt indienen bij Uw verzekeraar.

U kunt het bedrag contant betalen of per bank overmaken. Pinnen gaat helaas niet. 

Klachtenregeling

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met signalen of uitingen omtrent ontevredenheid over de zorg of diensten.

Als VNRT therapeut - geregistreerd bij de RBCZ -, ben ik verplicht op grond van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg) een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.

Bij de SCAG (Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) ben ik ook geregistreerd.

 

 

 

 

 


PauletteReflex  |  paulettereflex@gmail.com